Diarienummer KS-0692/2017
Titel Detaljplan för stadsutveckling inom fastigheterna BOLLSPELAREN 1, KARTAN 1, TERRÄNGLÖPAREN 11 och del av TERRÄNGLÖPAREN 9 i stadsdelen Hallonbergen
Startdatum 2017-09-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Information om planbesked för stadsutveckling inom fastigheterna BOLLSPELAREN 1, KARTAN 1, TERRÄNGLÖPAREN 11 och del av TERRÄNGLÖPAREN 9 i stadsdelen Hallonbergen 2017-09-19 Utgående
Stadsledningskontorets bedömning inför planbesked för stadsutveckling inom fastigheterna BOLLSPELAREN 1, KARTAN 1, TERRÄNGLÖPAREN 11 och del av TERRÄNGLÖPAREN 9 i stadsdelen Hallonbergen 2017-09-19 Upprättat Visa dokumentet
Planbesked för stadsutveckling inom fastigheterna BOLLSPELAREN 1, KARTAN 1, TERRÄNGLÖPAREN 11 och del av TERRÄNGLÖPAREN 9 i stadsdelen Hallonbergen 2017-09-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 23 oktober 2017 - Detaljplan för stadsutveckling inom fastigheterna BOLLSPELAREN 1, KARTAN 1, TERRÄNGLÖPAREN 11 och del av TERRÄNGLÖPAREN 9 i stadsdelen Hal 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet
Situationsplan 2017-11-03 Inkommande Visa fil
1, 2