Diarienummer KS-0599/2017
Titel Medborgarförslag - Fartbulor på Ursviksvägen
Startdatum 2017-07-25
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-07-25 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Fartbulor på Ursviksvägen 2017-07-25 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Medborgarförslag - Fartbulor på Ursviksvägen 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-10-05 Utgående Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 12 december 2017 - Medborgarförslag - Fartbulor på Ursviksvägen 2017-12-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 12 december 2017 - Medborgarförslag - Fartbulor på Ursviksvägen 2017-12-15 Inkommande Visa fil
1, 2