Diarienummer KS-0594/2017
Titel Sundbybergs stads policy för medelsförvaltning och borgen
Startdatum 2017-07-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument