Diarienummer KS-0591/2017
Titel Medborgarförslag - Replikera arbetsprojektet "Unga in" som Arbetsförmedlingen startade.
Startdatum 2017-07-12
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-07-12 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Replikera arbetsprojektet "Unga in" som Arbetsförmedlingen startade. 2017-07-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Medborgarförslag - Replikera arbetsprojektet "Unga in" som Arbetsförmedlingen startade. 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till social- och arbetsmarknadsnämnden för handläggning och besvarande 2017-10-05 Utgående Visa fil
1, 2