Diarienummer KS-0578/2017
Titel Medborgarförslag - Se till att det finns en badplats utomhus i sjö i Sundbybergs kommun
Startdatum 2017-07-05
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-07-05 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Se till att det finns en badplats utomhus i sjö i Sundbybergs kommun 2017-07-05 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Medborgarförslag - Se till att det finns en badplats utomhus i sjö i Sundbybergs kommun 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-10-05 Utgående Visa fil
1, 2