Diarienummer KS-0501/2017
Titel Medborgarförslag - Pröva stopp för genomfart på Hamngatan!
Startdatum 2017-06-14
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-06-14 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Pröva stopp för genomfart på Hamngatan! 2017-06-14 Inkommande Visa fil
1, 2
Fil som beskriver medborgarförslaget 2017-06-14 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Medborgarförslag - Pröva stopp för genomfart på Hamngatan! 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-10-05 Utgående Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2018 - Medborgarförslag - Pröva stopp för genomfart på Hamngatan! 2018-01-19 Inkommande Visa fil
1, 2