Diarienummer KS-0443/2016
Titel Sundbybergs stads översiktsplan 2030
Startdatum 2016-09-02
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - synpunkter inför översiktsplanearbetet 2016-06-08 Utgående Visa fil
1, 2
Remissvar - Synpunkter inför översiktsplanearbetet från Kristdemokraterna 2016-06-20 Inkommande Visa dokumentet
Remissvar - Synpunkter inför översiktsplanearbetet från Vänsterpartiet 2016-06-20 Inkommande Visa dokumentet
Synpunkter från Centerpartiet 2016-08-31 Inkommande Visa dokumentet
Inriktning för Sundbybergs stads översiktsplan 2030 2016-09-06 Utgående Visa fil
1, 2
Inriktning för Sundbybergs stads översiktsplan 2030 2016-09-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober 2016 - Inriktning för Sundbybergs stads översiktsplan 2030 2016-10-11 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober 2016 - Inriktning för Sundbybergs stads översiktsplan 2030 2016-10-14 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från Översiktsplanekommitténs sammanträde den 19 december 2017 §5 2017-02-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från Översiktsplanekommitténs sammanträde den 30 januari 2017 §2 2017-02-02 Upprättat Visa dokumentet
Information om Sundbybergs stads översiktsplan 2030 2017-03-16 Utgående
Sundbybergs stads översiktsplan 2030 - beslut om samråd 2017-03-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Samrådsförslag till Översiktsplan 2030 för Sundbyberg 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Bilaga - Rapport Hållbarhetsbedömning 2017-04-12 Upprättat Visa dokumentet
Sändlista för Sundbybergs stads översiktsplan 2030 - samråd 2017-04-19 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 april 2017 - Sundbybergs stads översiktsplan 2030 2017-04-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Sundbybergs stads översiktsplan 2030 - beslut om samråd 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om samråd per e-post för ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-05-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Expediering av underrättelse om samråd per post enligt sändlista 2017-05-23 Utgående
Expediering av underrättelse om samråd per e-post för ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-05-23 Utgående PUL
S1. Samrådsyttrande från Luftfartsverket 2017-05-24 Inkommande Visa fil
1, 2
Äldrenämndens begäran om uppskov av synpunkter ärende Underrättelse om samråd för ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-05-24 Inkommande Visa dokumentet
Svar på äldrenämndens begäran om uppskov av synpunkter kring Underrättelse om samråd för ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-05-24 Utgående Visa dokumentet
S2. Samrådsyttrande från DHR Sundbybergsavdelningen 2017-06-04 Inkommande Visa fil
1, 2
Möjlighet till förlängd svarstid - Översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-06-12 Utgående Visa dokumentet
S3. Samrådsyttrande från privatperson 2017-06-08 Inkommande PUL
S4. Samrådsyttrande från privatperson 2017-06-20 Inkommande Visa dokumentet
S.5 Samrådsyttrande från privatperson 2017-06-18 Inkommande PUL
S18. Samrådsyttrande från privatperson 2017-06-15 Inkommande Visa dokumentet
S.6 Samrådsyttrande från privatperson 2017-06-13 Inkommande PUL
S7. Samrådsyttrande från privatperson 2017-06-10 Inkommande PUL
S8. Samrådsyttrande från privatperson 2017-06-09 Inkommande PUL
S.9 Samrådsyttrande från privatperson 2017-06-04 Inkommande PUL
S.10. Remissvar från privatperson 2017-06-04 Inkommande PUL
S.11 Remissvar från privatperson 2017-06-03 Inkommande PUL
S12. Remissvar från privatperson 2017-06-02 Inkommande PUL
S.13. Remissvar från privatperson 2017-06-02 Inkommande PUL
S14. Remissvar från privatperson 2017-06-02 Inkommande PUL
S.15 Remissvar från privatperson 2017-06-01 Inkommande PUL
S.16 Remissvar från privatperson 2017-06-01 Inkommande PUL
S17. Remissvar från privatperson 2017-05-31 Inkommande PUL
S19. Remissvar från privatperson 2017-05-30 Inkommande PUL
S.20 Remissvar från privatperson 2017-05-30 Inkommande PUL
S.21 Remissvar från privatperson 2017-05-30 Inkommande PUL
S 22. Remissvar från privatperson 2017-05-25 Inkommande PUL
S.23 Remissvar från privatperson 2017-05-24 Inkommande PUL
S. 24 Remissvar från privatperson 2017-05-24 Inkommande PUL
S. 25 Remissvar från privatperson 2017-05-24 Inkommande PUL
S26. Samrådsyttrande från privatperson 2017-05-27 Inkommande PUL
S27. Samrådsyttrande från privatperson 2017-05-30 Inkommande PUL
S28. Remissvarfrån privatperson 2017-06-25 Inkommande PUL
S.29 Remissvar från privatperson 2017-06-25 Inkommande PUL
S.30 Samrådsyttrande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2017-06-07 Inkommande Visa fil
1, 2
S.31 Solna stads samrådsyttrande 2017-06-21 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S.32 Samrådsyttrande privatperson 2017-06-22 Inkommande PUL
S33. Sundbybergs stads pensionärsråd 2017-06-22 Inkommande Visa fil
1, 2
S.34. Remissvar från privatperson 2017-07-03 Inkommande PUL
S.35 Remissvar från privatperson 2017-07-04 Inkommande PUL
S.36 Remissvar från privatperson 2017-06-27 Inkommande PUL
Trafikverkets begäran om förlängd svarstid av synpunkter gällande samråd för ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-07-24 Inkommande Visa dokumentet
Svar på Trafikverkets begäran om förlängd svarstid för Översiktsplan Sundbyberg 2017-07-26 Utgående Visa dokumentet
S37. Samrådsyttrande från privatperson 2017-07-05 Inkommande PUL
S.38 Samrådsyttrande från privatperson 2017-07-26 Inkommande PUL
S.39 Samrådsyttrande privatperson 2017-07-28 Inkommande PUL
S.40 Samrådsyttrande privatperson 2017-08-01 Inkommande PUL
S41. Samrådsyttrande från Lantmäteriet 2017-08-08 Inkommande Visa fil
1, 2
S.42 Remissvar från privatperson 2017-08-09 Inkommande PUL
S.43 Remissvar från privatperson 2017-08-09 Inkommande PUL
S.44 Remissvar från privatperson 2017-08-11 Inkommande PUL
S.45 Remissvar från privatperson 2017-08-11 Inkommande PUL
S.46 Remissvar från privatperson 2017-08-13 Inkommande PUL
S.47 Remissvar från privatperson 2017-08-13 Inkommande PUL
S. 48 Remissvar från privatperson 2017-08-10 Inkommande PUL
S. 49 Remissvar från privatperson 2017-08-11 Inkommande PUL
S. 50 Remissvar från privatperson 2017-08-11 Inkommande PUL
S51. Samrådsyttrande från Stockholms stad 2017-08-14 Inkommande Visa fil
1, 2
S69. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2
S68. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2
S. 52 Remissvar från privatperson 2017-08-11 Inkommande PUL
S. 53 Remissvar från privatperson 2017-08-14 Inkommande PUL
S. 54 Remissvar från privatperson 2017-08-14 Inkommande PUL
S.55 Remissvar från privatperson 2017-08-15 Inkommande PUL
S. 56 Remissvar från privatperson 2017-08-16 Inkommande PUL
S. 57 Remissvar från privatperson 2017-08-17 Inkommande PUL
S66. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-08-18 Inkommande Visa fil
1, 2
S67. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från grundskole- och gymnasienämnden 2017-08-21 Inkommande Visa fil
1, 2
S. 58 Remissvar från privatperson 2017-08-20 Inkommande PUL
S.59 Remissvar från privatperson 2017-08-22 Inkommande PUL
S.60 Remissvar från privatperson 2017-08-22 Inkommande PUL
S.61 Remissvar från privatperson 2017-08-25 Inkommande PUL
S.62 Remissvar från Sundbybergs stads funktionshindersråd 2017-08-29 Inkommande Visa dokumentet
S. 63 Remissvar från privatperson 2017-08-28 Inkommande PUL
S.64 Remissvar från privatperson 2017-08-29 Inkommande PUL
S 65 Remissvar från privatperson 2017-08-29 Inkommande PUL
S70. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från förskolenämnden 2017-08-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S.71 Remissvar från privatperson 2017-08-29 Inkommande PUL
S72. Samrådsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S.73 Samrådsyttrande från Sundbybergs bangolfklubb 2017-08-31 Inkommande Visa dokumentet
S74. Samrådsyttrande från Näringslivsavdelningen 2017-08-24 Inkommande Visa fil
1, 2
S75. Samrådsyttrande från Skanova 2017-08-29 Inkommande Visa fil
1, 2
S88. Samrådsyttrande från Nätverket Ör 2017-08-30 Inkommande Visa fil
1, 2
S76. Samrådsyttrande från Hyresgästföreningen i Sundbyberg 2017-08-30 Inkommande Visa dokumentet
S77. Samrådsyttrande från Ellevio 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S78. Samrådsyttrande från Lilla Ursviks Byalag 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2
S79. Samrådsyttrande från Svenska kraftnät 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2
S80. Samrådsyttrande från Vasakronan 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2
S81. Samrådsyttrande från Sundbybergs stadsnät 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2
S82. Samrådsyttrande från Yimby Stockholm 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S.83 Samrådsyttrande Sundbybergs IK orientering 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2
S84. Samrådsyttrande från privatperson 2017-08-31 Inkommande PUL
S85. Samrådsyttrande från privatperson (anonym) 2017-08-31 Inkommande PUL
S86. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från äldrenämnden 2017-08-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S87. Samrådsyttrande från Sveriges pensionärsförbund (SPF) och Pensionärernas riksorganisation (PRO) 2017-08-24 Inkommande Visa dokumentet
S.89 Remissvar från privatperson 2017-08-31 Inkommande PUL
S. 90 Remissvar från privatperson 2017-08-31 Inkommande PUL
S. 91 Remissvar från privatperson 2017-08-31 Inkommande Visa dokumentet
S.92 Remissvar från privatperson 2017-08-31 Inkommande PUL
S.93 Remissvar från privatperson 2017-08-31 Inkommande PUL
S94. Samrådsyttrande från social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
S95. Samrådsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Begäran om anstånd från Sollentuna kommun och svar på begäran - beviljat anstånd att inkomma med synpunkter senast 13 september 2017 2017-08-21 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Begäran om anstånd från Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg och svar på begäran - beviljat anstånd att inkomma med synpunkter senast 13 september 2017 2017-08-28 Inkommande Visa fil
1, 2
S96. Samrådsyttrande från koncernen Sundbybergs stadshus AB 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Begäran om anstånd från Storstockholms brandförsvar och svar på begäran - beviljat anstånd att inkomma med synpunkter senast 13 september 2017 2017-09-01 Inkommande Visa dokumentet
S97. Samrådsyttrande från Stockholms läns landsting (SLL), tillväxt- och regionplanenämnden 2017-09-01 Inkommande Visa dokumentet
S98. Samrådsyttrande från Sollentuna kommun 2017-09-04 Inkommande Visa fil
1, 2
S99. Inkomna synpunkter från samrådsmöte 31 maj och 1 juni 2017 2017-05-31 Inkommande PUL
S100. Inkomna synpunkter från samrådsmöte 31 augusti 2017 2017-08-31 Inkommande PUL
S101. Samrådsyttrande från Försvarsmakten 2017-09-12 Inkommande Visa fil
1, 2
S102. Samrådsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2017-09-13 Inkommande Visa fil
1, 2
S103. Samrådsyttrande från Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg 2017-09-24 Inkommande Visa fil
1, 2
S104. Samrådsyttrande från grundskole- och gymnasienämnden 2017-09-25 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
S105. Samrådsyttrande från Förskolenämnden 2017-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
S106. Samrådsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2017-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S107. Samrådsyttrande från Trafikverket 2017-09-27 Inkommande Visa fil
1, 2
S108. Samrådsyttrande från äldrenämnden 2017-09-28 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S109. Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2017-09-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Sundbybergs stads översiktsplan 2030 - beslut om utställning 2017-10-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Utställningsförslag till Sundbybergs stads översiktsplan 2030 2017-10-06 Upprättat Visa dokumentet
Samrådsredogörelse för Sundbybergs stads översiktsplan 2030 - utställningshandling 2017-10-11 Upprättat Visa dokumentet
Bilaga - Rapport Hållbarhetsbedömning - utställningshandling 2017-10-15 Upprättat Visa dokumentet
Bilaga - Sändlista inför utställning 2017-10-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Sundbybergs stads översiktsplan 2030 - beslut om utställning 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse per e-post till kommunala remissinstanser om utställning för ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-11-16 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse per post enligt beslutad sändlista, om utställning för ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-11-16 Utgående Visa dokumentet
Expediering av underrättelse per e-post och post om utställning för Sundbybergs översiktsplan 2030 2017-11-17 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse per e-post om utställning för Sundbybergs översiktsplan 2030 2017-11-17 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
U1. Utställningsyttrande (beslutsunderlag) från grundskole- och gymnasienämnden 2017-11-17 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
U2. Utställningsyttrande (beslutsunderlag) från Förskolenämnden 2017-11-17 Inkommande Visa fil
1, 2
U3. Utställningsyttrande (beslutsunderlag) från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-11-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
U4. Utställningsyttrande från Sollentuna kommun 2017-11-27 Inkommande Visa dokumentet
U5. Utställningsyttrande (beslutsunderlag) från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-12-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
U6. Utställningsyttrande från grundskole- och gymnasienämnden 2017-12-04 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
U7. Utställningsyttrande från Förskolenämnden 2017-12-06 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
U8. Utställningsyttrande (beslutsunderlag) från social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-12-07 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
U9. Utställningsyttrande från Luftfartsverket 2017-12-06 Inkommande Visa fil
1, 2
U10. Utställningsyttrande från Norrenergi AB 2017-12-01 Inkommande Visa dokumentet
Solna stad har inte för avsikt att inkomma med synpunkter avseende Underrättelse om utställning för Sundbybergs stads översiktsplan 2030. 2017-12-12 Inkommande Visa dokumentet
U11. Utställningsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-12-14 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
U12. Uställningsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-12-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
U13. Utställningsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2017-12-20 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
U14. Utställningsyttrande från äldrenämnden 2017-12-21 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
U15. Utställningsyttrande från social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-12-21 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
U16. Utställningsyttrande från Försvarsmakten 2018-01-09 Inkommande Visa fil
1, 2