Diarienummer KS-0442/2016
Titel Detaljplan för ändring av befintlig detaljplan, fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg
Startdatum 2016-09-02
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om planbesked för ändring av befintlig detaljplan, fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2016-08-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Information inför planbesked för ändring av befintlig detaljplan, fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2016-09-05 Utgående
Planbesked för ändring av befintlig detaljplan, fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2016-09-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Gång och cykelväg förbi Xylem. 2016-09-07 Inkommande PUL
Inlaga gällande byggnation vid Gesällvägen. 2016-09-07 Inkommande PUL
Stadsledningskontorets bedömning inför planbesked för ändring av befintlig detaljplan, fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2016-09-21 Upprättat Visa dokumentet
Förtydligande av planen och intentionsbeskrivningen 2016-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 17 oktober 2016 - Detaljplan för ändring av befintlig detaljplan, fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2016-10-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2016 - Planbesked för ändring av befintlig detaljplan, fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2016-11-09 Upprättat Visa dokumentet
Underrättelse om planbesked för ändring av befintlig detaljplan, fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2016-12-04 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse om planbesked för ändring av befintlig detaljplan, fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2016-12-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Skiss till lastkajens genomfart. 2017-04-03 Inkommande Visa fil
1, 2
VB: återkoppling 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Planbeskrivning - samrådshandling 2017-05-21 Upprättat Visa dokumentet
plan Fröfjärden 3 - PDF och DWG 2017-05-19 Inkommande Visa fil
1, 2
Detaljplan för ändring av befintlig detaljplan, fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg - beslut om samråd 2017-05-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Plankarta samrådshandling 2017-05-23 Upprättat Visa dokumentet
Fröfjärden 3 - Underlag detaljplan 2017-05-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 26 juni 2017 - Detaljplan för ändring av befintlig detaljplan, fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg - beslut om samråd 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning Fröfjärden 3-5 2017-07-05 - samrådshandling 2017-07-05 Inkommande Visa fil
1, 2
återkallar planremiss till Stockholms stad 2017-07-07 Utgående Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om samråd per post, enligt sändlista för detaljplan för ändring av befintlig detaljplan, fastigheten Fröfjärden 3, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2017-07-04 Utgående PUL
Expediering av underrättelse om samråd per e-post för detaljplan Fröfjärden 3 för att bygga in lastkaj, Gesällvägen 33-35 i Sundbyberg 2017-07-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
S1. Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2017-07-12 Inkommande Visa dokumentet
S2. Samrådsyttrande från Norrenergi AB 2017-07-20 Inkommande Visa fil
1, 2
Samrådshandlingar i retur till Duvbo Villaägareförening 2017-07-21 Inkommande Visa dokumentet
S3. Samrådsyttrande från Trafikverket 2017-07-25 Inkommande Visa fil
1, 2
S4. Samrådsyttrande från Lantmäteriet 2017-08-07 Inkommande Visa fil
1, 2
S5. Samrådsyttrande från Solna stad 2017-08-09 Inkommande Visa dokumentet
S6. Samrådsyttrande från Stockholms stad 2017-08-10 Inkommande Visa fil
1, 2
S7. Samrådsyttrande från SLL Trafikförvaltningen 2017-08-14 Inkommande Visa fil
1, 2
Planavtal för Fröfjärden 2017-05-19 Upprättat PUL
Expediering av ett underskrivet planavtal för Fröfjärden 2017-08-16 Utgående
S8. Samrådsyttrande från Ellevio AB 2017-08-15 Inkommande Visa fil
1, 2
S9. Samrådsyttrande från grundskole- och gymnasienämnden 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S10. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S11. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-08-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S12. Samrådsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2017-08-25 Inkommande Visa dokumentet
S13. Samrådsyttrande från Hyresgästföreningen i Sundbyberg 2017-08-30 Inkommande Visa dokumentet
S14. Samrådsyttrande från Sundbyberg Avfall och Vatten AB 2017-08-30 Inkommande Visa fil
1, 2
S15. Samrådsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S16. Samrådsyttrande från förskolenämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S17. Samrådsyttrande från RetReal 3 Stockholm AB 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
S18. Samrådsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S19. Samrådsyttrande från Svenska Kraftnät 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2
S20. Samrådsyttrande från Skanova 2017-09-01 Inkommande Visa fil
1, 2
S21. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från kultur- och fritidsnämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2
S22. Samrådsyttrande från Luftfartsverket 2017-09-02 Inkommande Visa fil
1, 2
S23. Samrådsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2017-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Korrespondens med AMF angående krav på utredningar för vidare planarbete 2017-10-13 Inkommande Visa dokumentet
Besked till AMF angående tidplan för granskning och antagande 2017-12-04 Utgående Visa dokumentet
Sektion, plan samt illustration från Skyhill AB 2017-12-21 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
PM: Utredning gc-väg från Ramböll 2017-12-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Skiss för vändplan från Ramböll 2018-01-12 Inkommande Visa fil
1, 2