Diarienummer KS-0369/2017
Titel Medborgarförslag - Jag föreslår en kampanj "Håll Sundbyberg rent" i analogi med "Håll Sverige rent"
Startdatum 2017-04-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-04-17 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Jag föreslår en kampanj "Håll Sundbyberg rent" i analogi med "Håll Sverige rent" 2017-04-17 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Medborgarförslag - Jag föreslår en kampanj "Håll Sundbyberg rent" i analogi med "Håll Sverige rent" 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till stadsmiljö och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-06-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3