Diarienummer KS-0270/2017
Titel Medborgarförslag - Återställ Madenvägen
Startdatum 2017-03-15
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-03-15 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Återställ Madenvägen 2017-03-15 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Medborgarförslag - Återställ Madenvägen 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till stadsmiljö och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-04-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Beslutsunderlag till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 30 januari 2018 - Medborgarförslag - Återställ Madenvägen 2018-01-19 Inkommande Visa fil
1, 2