Diarienummer KS-0138/2018
Titel Revidering av Sundbybergs stads policy för medelsförvaltning och borgen samt tillfälligt höjd borgensram
Startdatum 2018-02-22
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Revidering av Sundbybergs stads policy för medelsförvaltning och borgen samt tillfälligt höjd borgensram 2018-02-22 Utgående Visa fil
1, 2
Sundbybergs stads policy för medelsförvaltning och borgen 2018-02-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Revidering av Sundbybergs stads policy för medelsförvaltning och borgen samt tillfälligt höjd borgensram 2018-03-13 Upprättat Visa dokumentet