Diarienummer KS-0129/2018
Titel Interpellation - Samverka med ungdomarna. Ställd till kultur- och fritidsnämndens ordförande av Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2018-02-20
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument