Diarienummer KS-0095/2018
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till de kommunala råden 2018
Startdatum 2018-02-07
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Avsägelse från uppdraget som ersättare i pensionärsrådet 2018-02-01 Inkommande Visa dokumentet