Diarienummer KS-0092/2018
Titel Ledamotsinitiativ - Utredning om trygghetsskapande åtgärder. Väckt av Mikael T Eriksson (M), Johan Storåkers (L), Stefan Bergström (C) och Maria Bohman Kreij (KD)
Startdatum 2018-02-05
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ledamotsinitiativ - Utredning om trygghetsskapande åtgärder. Väckt av Mikael T Eriksson (M), Johan Storåkers (L), Stefan Bergström (C) och Maria Bohman Kreij (KD) 2018-02-05 Inkommande
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 - Ledamotsinitiativ - Utredning om trygghetsskapande åtgärder. Väckt av Mikael T Eriksson (M), Johan Storåkers (L), Stefan Bergström (C) och Maria Bohman Kreij (KD) 2018-02-06 Upprättat Visa dokumentet