Diarienummer KS-0087/2018
Titel Medborgarförslag - Öppna kulturverksamhet för barn och ungdom i centrala sundbyberg
Startdatum 2018-02-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument