Diarienummer KS-0083/2018
Titel Medborgarförslag - Återvinning av saker och kläder mellan medborgare boende i Sundbyberg
Startdatum 2018-02-02
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2018-02-02 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Återvinning av saker och kläder mellan medborgare boende i Sundbyberg 2018-02-02 Inkommande Visa fil
1, 2
Komplettering till medborgarförslag 2018-02-05 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Medborgarförslag - Återvinning av saker och kläder mellan medborgare boende i Sundbyberg 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet