Diarienummer KS-0079/2018
Titel Entledigande av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg 2 AB
Startdatum 2018-02-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Entledigande av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg 2 AB 2018-02-01 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 - Entledigande av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Förvaltaren Fastighetsutveckling Sundbyberg 2 AB 2018-02-06 Upprättat Visa fil
1, 2