Diarienummer KS-0074/2018
Titel Entledigande av byggnads- och tillståndsnämndens presidium
Startdatum 2018-02-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Entledigande av byggnads- och tillståndsnämndens presidium 2018-02-01 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 - Entledigande av byggnads- och tillståndsnämndens presidium 2018-02-06 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 - Entledigande av byggnads- och tillståndsnämndens presidium 2018-02-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3