Diarienummer KS-0069/2018
Titel Interpellation - Ta ansvar för kommunens krishantering! Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Alexandra Völker (S)
Startdatum 2018-01-30
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Interpellation - Ta ansvar för kommunens krishantering! Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Alexandra Völker (S) 2018-01-29 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Interpellation - Ta ansvar för kommunens krishantering! Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Alexandra Völker (S) 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Svar på interpellation - Ta ansvar för kommunens krishantering! Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Alexandra Völker (S) 2018-02-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3