Diarienummer KS-0052/2018
Titel Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser
Startdatum 2018-01-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Expediering till Sundbybergs stadshus AB - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-02-02 Utgående Visa dokumentet
Expediering av KS-0052/2018-5 till Sundbybergs stadshus AB - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-02-02 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av KS-0052/2018-6 till Sundbybergs stadshus AB - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden 2018 till bolag, förbund och stiftelser 2018-02-02 Utgående Visa fil
1, 2