Diarienummer KS-0051/2015
Titel Upphävande av detaljplan C309 (parkdepå) för breddning av järnvägen (SMN-0779/2013)
Startdatum 2015-01-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument