Diarienummer KS-0002/2018
Titel Återrapportering av delegationsbeslut inom kommunstyrelsens ansvarsområde 2018
Startdatum 2018-01-02
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument