Diarienummer KS-0002/2017
Titel Stadsutveckling inom stadsdelen Hallonbergen, Sundbyberg
Startdatum 2017-01-03
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Stadsutveckling inom stadsdelen Hallonbergen, Sundbyberg 2017-04-07 Utgående Sekretess
Utvärderingsgruppens underlag avseende idékoncept från två budgivare för fortsatt förhandling inom stadsutvecklingsprojekt Hallonbergen 2017-04-21 Upprättat Sekretess
Lokalfastigheter i Sundbyberg ABs protokoll den 9 januari 2017 2017-05-02 Inkommande Visa dokumentet
Sundbybergs stadshus ABs protokoll den 9 januari 2017 2017-05-02 Inkommande Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 15 maj 2017 2017-05-15 Inkommande Sekretess
Vänsterpartiets skrivelse den 15 maj 2017 2017-05-15 Inkommande Visa dokumentet
Utdrag från kommunstyrelsens sammanträdes protokoll den 15 maj 2017, § 138 - Stadsutveckling inom stadsdelen Hallonbergen, Sundbyberg 2017-05-15 Upprättat Visa dokumentet
Information om idékoncept för genomförande av stadsutveckling i Hallonbergen, ställningstagande till avtal om överlåtelse av samtliga aktier i bolaget Hallonbergen 1 AB, 2 AB och 3 AB för fastigheterna Bollspelaren 1, Kartan 1 och Terränglöparen 11 2017-09-19 Utgående Sekretess
Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Hallonbergen och ställningstagande till vidhängande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Hallonbergen 1 AB innehållande fastigheten Kartan 1, Hallonbergen 2 AB innehållande fastigheten B 2017-10-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Idékoncept från två budgivare avseende stadsutvecklingsprojekt Hallonbergen 2017-03-15 Upprättat Sekretess
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 23 oktober 2017 - Stadsutveckling inom stadsdelen Hallonbergen, Sundbyberg 2017-10-24 Upprättat Sekretess
Protokoll från styrelsemöte i Sundbybergs stadshus AB den 15 november 2017 2017-11-15 Inkommande Visa dokumentet
Skadelöshetsåtagande avseende fastigheten Bollspelaren 1 2017-11-17 Upprättat Visa dokumentet
Aktieöverlåtelseavtal mellan Lokalfastigheter Fastighetsutveckling Hallonbergen AB och Balder Sundbyberg AB gällande samtliga aktier i Hallonbergen 1 AB, Hallonbergen 2 AB och Hallonbergen 3 AB 2017-11-15 Inkommande Sekretess
Socialdemokraternas skrivelse den 27 november 2017 2017-11-27 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 27 november 2017 2017-11-27 Inkommande Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 27 november 2017 2017-11-27 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 27 november 2017 - Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Hallonbergen och ställningstagande till vidhängande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Hallonbergen 1 AB in 2017-11-28 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma skrivelse den 27 november 2017 2017-11-27 Inkommande Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 27 november 2017 2017-11-27 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Val av ett idékoncept för genomförande av stadsutvecklingen i Hallonbergen och ställningstagande till vidhängande avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Hallonbergen 1 AB inne 2017-11-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från Sundbybergs stadshus AB 7 dec - Ställningstagande till aktieägartillskott 2017-12-07 Inkommande Sekretess