Diarienummer KFN-0297/2017
Titel Svar på medborgarförslag - Flytta Sundbybergs IP till Milot i Ursvik
Startdatum 2017-11-10
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Svar på medborgarförslag - Flytta Sundbybergs IP till Milot i Ursvik 2017-11-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Svar på medborgarförslag - Flytta Sundbybergs IP till Milot i Ursvik 2017-11-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till svar på medborgarförslag - Flytta Sundbybergs IP till Milot i Ursvik 2018-01-25 Upprättat Visa dokumentet