Diarienummer KFN-0288/2017
Titel Lovbidrag för sommarlovsaktiviteter år 2018, SummerCamp, Unga örnar
Startdatum 2017-11-02
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om lovbidrag för sommarlovsaktiviteter år 2018, SummerCamp, Unga örnar 2017-11-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Lovbidrag för sommarlovsaktiviteter år 2018, SummerCamp, Unga örnar 2017-12-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4