Diarienummer KFN-0160/2017
Titel Differentierade avgifter på kulturskolan
Startdatum 2017-06-19
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Differentierade avgifter på kulturskolan 2017-06-19 Utgående Visa dokumentet