Diarienummer KFN-0037/2018
Titel Svar på remiss - Detaljplan för parker och blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Vallen - samråd
Startdatum 2018-01-29
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för detaljplan för parker och blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Vallen 2018-01-29 Inkommande Visa dokumentet
Svar på remiss - Detaljplan för parker och blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Vallen - samråd 2018-01-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till svar på remiss - Detaljplan för parker och blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar, fastighet Sundbyberg 2:79 och 2:85, Vallen - samråd 2018-01-30 Upprättat Visa dokumentet