Diarienummer KFN-0017/2018
Titel Svar på medborgarförslag - Gör löparbanan vid Sundbybergs IP till skidspår vintertid
Startdatum 2018-01-15
Ansvarig nämnd Kultur- och fritidsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017 2018-01-15 Inkommande PUL
Svar på medborgarförslag - Gör löparbanan vid Sundbybergs IP till skidspår vintertid 2018-01-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till svar på medborgarförslag - Gör löparbanan vid Sundbybergs IP till skidspår vintertid 2018-02-12 Upprättat Visa dokumentet