Diarienummer GGN-0830/2017
Titel Ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Inför ett skolråd i Sundbyberg
Startdatum 2017-11-28
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Inför ett skolråd i Sundbyberg 2017-11-28 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 28 november 2017 - Ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Inför ett skolråd i Sundbyberg 2017-12-04 Upprättat Visa dokumentet