Diarienummer GGN-0069/2018
Titel Behov av ytterligare platser i förskoleklass inför höstterminen 2018
Startdatum 2018-01-29
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Behov av ytterligare platser i förskoleklass inför höstterminen 2018 2018-01-29 Utgående Visa fil
1, 2
Behov av ytterligare platser i förskoleklass inför höstterminen 2018 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet