Diarienummer GGN-0066/2018
Titel Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017
Startdatum 2018-01-24
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017 2018-01-24 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017 2018-01-24 Upprättat Visa dokumentet