Diarienummer GGN-0044/2018
Titel Uppföljning av grundskole- och gymnasienämndens internkontrollplan 2017
Startdatum 2018-01-16
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Uppföljning av grundskole- och gymnasienämndens internkontrollplan 2017 2018-01-16 Utgående Visa fil
1, 2
Uppföljning av grundskole- och gymnasienämndens internkontrollplan 2017 2018-01-16 Upprättat Visa dokumentet