Diarienummer GGN-0018/2018
Titel Rapport gällande kommunala aktivitetsansvaret i Sundbyberg höstterminen 2017
Startdatum 2018-01-08
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Rapport gällande aktivitetsansvaret i Sundbyberg höstterminen 2017 2018-01-08 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar 16-19 år i Sundbyberg 2018-01-08 Upprättat Visa dokumentet