Diarienummer FN-0374/2017
Titel Revidering av förskolenämndens delegationsordning
Startdatum 2017-10-24
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Revidering av förskolenämndens delegationsordning 2017-10-24 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till revidering av förskolenämndens delegationsordning 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet