Diarienummer FN-0023/2018
Titel Ledamotsinitiativ Vänsterpartiet - Vad händer med förskoleplatserna?
Startdatum 2018-02-23
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ledamotsinitiativ Vänsterpartiet - Vad händer med förskoleplatserna? 2018-02-23 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Ledamotsinitiativ Vänsterpartiet - Vad händer med förskoleplatserna? 2018-02-26 Upprättat Visa dokumentet