Diarienummer FN-0009/2018
Titel Förskolenämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017
Startdatum 2018-01-24
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Förskolenämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017 2018-01-24 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till förskolenämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017 2018-01-24 Upprättat Visa dokumentet