Diarienummer FN-0004/2018
Titel Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål september 2017-december 2017
Startdatum 2018-01-08
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål september 2017-december 2017 2018-01-08 Utgående Visa fil
1, 2