Diarienummer FN-0003/2018
Titel Reviderade riktlinjer för ekonomisk fördelning av tilläggsbelopp enligt skollagen
Startdatum 2018-01-04
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Förslag på revidering av riktlinjer för ekonomisk fördelning av tilläggsbelopp 2018-01-04 Upprättat Visa dokumentet
Reviderade riktlinjer för ekonomisk fördelning av tilläggsbelopp 2018-01-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3