Diarienummer BTN-0879/2017
Titel Samlingsärende för byggnads- och tillståndsnämnden 2018
Startdatum 2017-11-22
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument