Diarienummer BTN-0822/2017
Titel Remiss - Detaljplan för Freden Större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård
Startdatum 2017-11-01
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd av detaljplan för Freden större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2017-11-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för Freden Större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2017-11-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Förslag till svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för Freden Större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2017-11-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 20 november 2017 - Svar på remiss - Underrättelse om samråd av detaljplan för Freden Större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2017-11-23 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens svar på remiss - underrättelse om samråd av detaljplan för Freden Större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2017-11-23 Upprättat Visa dokumentet
Byggnads- och tillståndsnämndens svar på remiss expedierad till kommunstyrelsen 2017-11-23 Utgående