Diarienummer BTN-0763/2017
Titel PONNYN 13, Fornbyvägen 21, Bygglov för ändring av beviljat bygglov för stödmur
Startdatum 2017-10-12
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan 2017-10-12 Inkommande PUL
Plan- och sektionsritningar 2017-10-12 Inkommande PUL
Bekräftelsebrev 2017-10-16 Utgående PUL
Yttrande på förslag till tjänsteutlåtande 2017-11-15 Inkommande PUL
PONNYN 13, Fornbyvägen 21, Bygglov för ändring av beviljat bygglov för uppförande av mur 2017-11-16 Utgående PUL
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 11 december 2017 - PONNYN 13, Fornbyvägen 21, Bygglov för ändring av beviljat bygglov för uppförande av mur 2017-12-13 Upprättat PUL
Expediering av beslut till sökande med mottagningsbevis/REK 2017-12-14 Utgående PUL
Mottagningsbevis, kvittens 2017-12-19 Inkommande PUL
Mottagningsbevis, kvittens 2017-12-19 Inkommande PUL
Mottagningsbevis, kvittens 2017-12-22 Inkommande PUL
Överklagan 2017-12-29 Inkommande PUL
PONNYN 13, Fornbyvägen 21, Rättidsprövning gällande avslag för ändring av beviljat bygglov för stödmur 2018-01-02 Utgående PUL