Diarienummer BTN-0001/2018
Titel Delegationslistor 2018
Startdatum 2018-01-01
Ansvarig nämnd Byggnads- och tillståndsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt byggnadsochtillstandsnamnden@sundbyberg.se

Dokument