Diarienummer ÄN-0007/2018
Titel Samlingsärende för Äldrenämnden 2018
Startdatum 2018-01-16
Ansvarig nämnd Äldrenämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt aldrenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokoll 22 februari 2018 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet